пятница, 23 января 2015 г.

Kõrgendus- ja madaldusmärk

Diees (Sharp.svg) on kõrgendusmärk, mis muudab helikõrgust pooltooni võrra üles.
tähtnimetus -is
Bemoll (Flat.svg) on madaldusmärk, mis muudab helikõrgust pooltooni võrra alla.
tähtnimetus -es
Bekarr on "keelumärk", mis tühistab võtmemärgi või juhusliku märgi mõju antud takti piires.
Juhuslik alteratsioonimärk on kehtiv samanimeliste nootide kohta antud oktaavis ühe takti piires.

среда, 8 октября 2014 г.

Muusikalised väljendusvahendid

MUUSIKALISED VÄLJENDUSVAHENDID


MELOODIA

Meloodia on ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte, mis koosneb erineva kõrguse ja vältusega helidest.

laskuv, hüppeliselt liikuv, sujuvalt voolav, õhuline, lauglev, kaunis, rõõmsameelne, kurb, jne


RÜTM


RÜTM muusikas on eri pikkusega helide korrastatud järgnemine.
Helivältused ja pausid
MEETRUM, TAKT, TAKTIJOON, TAKTIMÕÕT, MITU LÖÖKITAKTIS

HARMOONIA

Harmooniaks nimetatakse helide kooskõlasid ehk akorde ja nende järgnevusi
heakõlaline, teravkõlaline
TÄMBER
Tämber on kõlavärv
hele, tume, kirgas, mahe, müstiline, metalne jm

esituskoosseis (koor/ mees, nais, jne/ orkester/sümfooniline, rahva jne)


TEMPO

Tempo on heliteose esitamise kiirus.
tempoterminid:
grave, largo- aeglane (медленно)adagio, andante - rahulikult, jalutades (спокойно)moderato- mõõdukalt (умеренно)allegretto- liikuvalt (с движением)vivo - elavalt (живо)presto -väga kiiresti ( очень быстро)accelerando- kiirenedes (ускоряя)ritenuto- aeglustades (замедляя)a tempo-esialgse tempo  pöördumine (в прежднем темпе)rubato- vaba tempos (в свободном темпе) 
 
 


 DÜNAAMIKA

Dünaamikaks nimetatakse muusika kõlatugevust ja selle muutusi.

vaikselt, poolvaikselt
valjult, poolvaljult
valjenev
vähenev


Miina Härma "Meeste laul"
Laulab meeskoor, mitmehäälne, laulavad fortes, natukene teravkõlaline, vahepeal läks crescendoks, vahepeal diminuendo, hüppeline meloodia, heakõlaline, tume, lõpus on ritenuto, enamasti rõõmsameelse kõlaga, salmide vahepeal pausid. Kooriteos on kaheosalises vormis (2 salmi).